บ้านธรรมทานเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดให้บริการในลักษณะของห้องสมุดธรรมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกลางเผยแพร่สื่อธรรมะต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ณ ตำบลแม่ระกา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชื่อว่า “สถานภาวนาบ้านธรรมทาน” ประกอบด้วย อาคารหอธรรม เรือนนอน และลานเดินจงกรม เพื่อจัดกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่บุคคลทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้ปิดการให้บริการห้องสมุดธรรมะภายในอำเภอเมือง และเปิดให้บริการเฉพาะสถานภาวนา
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติภาวนา สามารถติดตามดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ “ตารางการปฏิบัติ”

วีดีโอแนะนำสถานภาวนาบ้านธรรมทาน จังหวัดพิษณุโลก

 


ประมวลภาพสถานภาวนา

กุฏิเดี่ยวสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 11 หลัง
 
ลานเดินจงกรมสำหรับให้ผู้ปฏิบัติเดินภาวนาจำนวน 25 แถว

ภาพการบรรยายธรรมของพระวิปัสสนาจารย์บริเวณลานใต้ต้นมะม่วง

ภาพกิจกรรมเจริญสติบริเวณลานสนามหญ้า

ภาพผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตักบาตรคณะสงฆ์

ภาพคณะสงฆ์นำผู้ปฏิบัติสวดทำวัตรเย็นและปฏิบัติภาวนาร่วมกัน ณ โบสภ์วัดบ้านแถว