ไม่มีหมวดหมู่

พระมหาวิเชียร ชินวํโส

ตำแหน่งปัจจุบัน    

วิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 4 วัดวังหิน
                                    
ผลงานการเผยแผ่ธรรม
วิทยากรฝึกวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ ในสถานศึกษาและหน่วยราชการ ดัง นี้    
–  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
–  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
–  มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายวิชาการพัฒนาจิต นิสิตปี 1 ทุกคณะ
– วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช จ.พิษณุโลก                            
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จังหวัดพะเยา
– วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก      
–  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลฯ
– โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เช่น โรงพยาบาลวังทอง บางระกำ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ฯลฯ
– สำนักงานสรรพากรภาค ๗ โครงการธรรมะกับชีวิต
– วิทยากรอบรมผู้บริหารระดับกลาง ก.พ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวิชาการบริหารจริยธรรมและจิตใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-ที่ปรึกษาและวิทยากรชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
-วิทยากรและที่ปรึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (End of life) 
                                                   ฯลฯ
ประวัติการทำงานบริหารคณะสงฆ์ในอดีต
รองเจ้าอาวาสวัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก
รักษาการเจ้าคณะตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดท่าตะเคียน จังหวัดพิษณุโลก
…..แต่ปัจจุบันเป็นพระลูกวัดวังหิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *