พระมหาวิเชียร ชินวํโส

ตำแหน่งปัจจุบัน     วิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 4 วัดวังหิน       ...

Continue reading

หลวงพ่อสุจิน สุจิณโณ

ประวัติ การศึกษา  ::  จบการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อุปสมบท   ::  เคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หล...

Continue reading